Wanneer kunt u bij het O.N.T. terecht?

Heeft u een meningsverschil met uw tandprotheticus en dat heeft u niet samen kunnen oplossen? Als u meent, dat de tandprotheticus aantoonbaar in gebreke is gebleven, dan kunt u schrijven naar de Organisatie van Nederlandse Tandprohetici (O.N.T.) en om bemiddeling vragen.

Hoe kunt u het O.N.T. bereiken?

Secretariaat O.N.T.
Leidsevaartweg 99
2106 AS Heemstede
Tel: 023 - 72 00 444
Fax: 023 - 52 48 536

Voor meer informatie over de vakorganisatie ONT verwijs ik u naar de internetsite: